2015/04/21

estranghero

sa imong isla ako
moabot ugma
sa dili pa mosalop
ang adlaw

kining akong baroto
mogabas sa dagat
mogisi sa balas sa
baybayon sa usa
ka hamubong panahon
lamang, 

sudlon ko ang imong
langob
sa busay sa sulod 
moinom kos imong
tubig

mosulod gawas ako
sa imong langob
ibilin ko ang akong
mga luha

magtagay ta sa
kahayag sa adlaw
sa kahayag sa bulan
ato ang tanang panahon
adlaw og gabii

ako ang imong
bisita nga kanunay
estranghero diha 
kanimo

ayaw ako pangutan-a
sa akong ngalan
dili ko kini ikasulti
kanimo

ayaw ako pangutan-a
kon asa ako paingon
kay wala akoy klarong
kapaingnan

hunahunaa nga ako 
usa lamang ka nindot
kaayo nimong damgo

kon momata ka na
kilid sa imong higdaanan
handoma ang kalipay
dayon gawas sa imong
kagahapon
lakaw sa unahan
kalimti ang tanan

Panginhas dire