2015/04/22

kaagi

miabot ang panahon nga misulat ako nga dili ko ganahang basahon
nga og kon mahimo lang ang akong gisulat tipigan ko una aron dili na mautingkay sa uban.

makalibog. Mosulat aron dili basahon. Moantog apan dili ganahan nga modaog.
gustong mosugid apan sa laing bahin gustong ipakita nga kining tanan puros mugna lamang
bakak, lingaw-lingaw lang, palabay sa panahon nga mitapot sa salog sa lawak nga morag
babolgam diha sa sapatos,

gipangita ko ikaw. gipangita sab nako ang akong kaugalingon.
kahinumdom ka niadtong didto tas manila, unya ingon ko kon asa ka didto pod unta ko kay dili ko
ganahang wala koy kaestorya sa samok kaayong lugar unya miingon ka lakaw og imo kay molakaw sab kog ako, iyahay tag

pangita sa makalipay nato. nga Lahi ka og lahi ko. wala nako kini gikasakit.
sa akong bahin, nahimo kong tulo ka tawo. kadtong kinsa ko, kadtong gusto nako nga ako,
og kadtong ako nga ako, (nga hangtod karon bisan unsaon, dili man gayod gihapon ako)

niadtong panahona gikapoy nakog bagdoy-bagdoy sa faura, hangtod roxas boulevard,
higop sa sabaw sa kahaponon, hanggab sa ginhawaan sa kabuntagon, pukpok sa akong ulo
atong martilyo sa kainit sa kaudtohon, 

usahay langoy sa baha, nagkurog, lakaw pauli, unya inig abot, abli sa lawak,
lingkod sa salog, dayog panghawid sa akong duha ka bukton sa akong lawas.

wala gihapon ako maanod sama sa usa ka styrofoam didto sa dakong suba sa Pasig.

Panginhas dire