2015/04/13

kaugalingong kuskos sa kaugalingong sayaw.

adunay kanunayng lat-ang
ang katilingban

gani ang tubig mangita man sa iyang
pareho og sukod sa pagkahunas og
pagtaob

adunay hagdanan kanunay ang matag
balay bisan sa iyang kagamay

sa akong kabahin, aron ako magmalipayon
aron dili ako magkintokinto bisan kang kinsa

molingkod lang ako sa bangko nga sarang para
kanako
sak-on ko lang usab ang hagdanan nga dili ra
kaayo kapoyon ang akong tiil

hawiran ko lang usab ang tasa nga gisudlan
sa kape alang kanako sa kabugnaw sa kabuntagon
dili kaayo init, dili sab kaayo bugnaw
sarang makapaisog sa akong dughan
aron dili usab ako matawag nga talawan

ikaw, inday, nga taas og buhok, nga kandigon og pilok
nga ang kilay kiay nga balod sa dagat
diha ka, ayaw og kuyog kanako, naa ka sa taas nga ang-ang
pagpuyo diha, angay kana kanimo, kay natawo ka 
sa "buena familia"

kaming mga anak sa " pobreng oten" lahi sab ang
matang sa among kiyod
og yugyog, tingali mangyam-id ka og moingon 
nga "hay, kamo, mga makalood!"

dili kami mahiubos niana, dili kami mangalap og
katarungan aron mapungot kanimo
kay sama sa tubig, nasukod na usab namo ang
among pagtaob og paghunas
sama sa paya, nakabalo na kami sa among
kulob og hayang

og sa maong pagdawat sa kamatooran
kami nagpabilin diri sa kasadya sa among tagay
kay og buot kwentahon, pareho ra mang tag gipangita
ang adlaw-adlaw nga kalipay, kaugalingong kuskos
sa kaugalingong sayaw.

Panginhas dire