2015/04/04

giharan tas mga buwak giawitan nato sa mga salmo gidayandayanan nato sa atong mga paglaum.

sa mga panghitabo nga
naghatag natog kasakit
aduna kitay lubnganan
alang kanila, adunay
pangadyeon aron sila
malimtan,

sa mga butang nga
nakalipay kanato
aduna kitay altar sa
pag-ampo, nga unta
kini molahutay, og nga
unta dili kini
makapausob kanato,

gihalaran tas mga buwak
giawitan nato sa mga salmo
gidayandayanan nato sa
atong mga paglaum.

Panginhas dire