2015/03/13

sugilanon sa usa ka kasilag

mapasayloon si tatay samtang buhi pa ang iyang mga pagbati
samtang abtik pa ang iyang hunahuna
abtik diha sa pagtago sa tanang dili angayan nga hisayran
abtik sa pagsirado sa kaban sa kagahapon
mapasayloon siya samtang mahinumduman pa niya ang
mga kasaypanan

apan bisan pa ang kabaw nga upat tiil masayop gihapon sa iyang
mga lakang
bisan pa ang pungak nga anad na sa pagbilar matag gabii giabtan gihapon
sa usa ka pagduka

miabot ang kaluya sa toro nga maoy amahan sa mga kaliwatan dinhing
dapita
nawala na ang paghinumdom
napapas na ang mga pagpugong
migimok na ang mga pinugngan nga ulod og nangamang kini gawas sa ilang
mga pinuy-anan

sa dihang milabay ang tiguwang nga babaye diin ang iyang larawan maoy
kanunay nga gitipigan sa ilalom sa bulsa sa tiguwang nga lalaki
nga karon giango-ango na og sigi na og usap sa iyang dila nga wala nay
mga ngipon nga kapatungan
kami nga naglantaw nakuratan
kay iyang gikuha ang iyang baston og dayong bunal sa maong tiguwang
og misyagit kini "ania ka ra man diay dinhi, mabudhion, mabudhion!"
og iya kining giayo og bunal bisan og galisod na kini sa iyang nawagtang nga mga
kusog

nawala na ang pinugngan nga mga bakak
karon nanglugsong ang mga kamatooran
wala nay gapos ang iyang mga kamot nga
nagpaulipon sa gugma wala na siyay balikan

gibunalan niya ang maong tiguwang nga babaye
nga natikay-ang diha sa agianan

miabot ang ulan, mibaha
unya ang tigulang nga babaye kusog kaayong
miiyak nga morag baka nga nagtinga
kay manganak na sa iyang unang nati

mapasayloon gayod si tatay niadtong aduna pa siya'y gahum sa pagtago apan sa dihang nawala na kaniya ang gahum migawas ang kasilag sa bintana sa iyang kasingkasing og diha sa iyang tugas nga baston iyang gibunal ang paghukom diha sa usa ka wala na'y sukod nga silot.

Panginhas dire