2015/03/15

galanab nga pag-antos

abi mog
kanunay kong gibaid ang akong
hunahuna
sama sa usa ka hait nga
sundang
diha sa bato nga bairan

gusto mo bang sulayan
ang kahait niini?

kadtong lalaki nga samdan
og palad
nasamdan
tungod kay iya mang gidapion
ang iyang kamot
sa akong punyal

abi mo
makasamad kini
apan dili kini hait

dili tanang hait nga
butang makasamad
sama sa dili tanang
habol makabunol

adunay mga hait nga
dili makita
mabati mo na lang
ang kahait
sa dihang bation mo
ang kasakit

walay dugo apan
mabati mo ang
tinuloan sa usa ka
lanab nga pag-antos...

Panginhas dire