2015/03/30

ayaw nag isulti nga usahay naguba kining akong nawong sa kaaslom sa akong giinom.

kon nganong hubaron
pa man ang
akong gihimo
aron lang gayod nimo
masabtan?

kon nganong ang gitagkos
nako sa usa ka haligi
aron lang maligon ang
balay
nganong hubaron ko pa
man kini
aron lang ba ang balay
matumpag pag-usab?

ah, ayaw na lang,
ang mga misteryo magpabilin
sa ilang mga misteryo
ang dili nimo makita
magpabiling mga engkanto
ang dili nimo masulbad
magpabiling mga
suliran

kinsa ka ba? aduna ka bay
ngalan
nga gitagik diha sa mga
bato nga nagbikangkang
diha sa mga balod
sa dagat?

ikaw ba ang pangpang?
o ikaw ba ang pungpong?

sakto na
dili ko na usbon ang akong
hukom
lahi kamo
lahi sab ako
ako lang diri
nakig-inom sa akong
anino
nagpakaLipo
sa akong karaang
panahon,

lantawon ko kamo nga
nagsadya
nagtagay sa inyong
mga tuba

ako ania
nagtagay usab sa akong
mga bahal

ayaw nag isulti
nga usahay
naguba kining akong
nawong
sa kaaslom sa akong
giinom.

Panginhas dire