2015/03/13

hangyo

ang dili mahimo
nganong pugson?

itugyan ang tanan
diha sa katulugon
hangpon ang tanan
sa hangin
ablihan ang mga
bukton og ang
mga kamot
ipalupad ang
pispis

ugma kon makita
mo kini nga
patay na sa dalan
tupad sa usa ka
nahulog usab nga
dahon
nga humod sa
yamog og
sa ulan

ihatag daklit ang
panglantaw
ihalad ang usa
ka pagduko
sama sa pagyukbo
dayon
padayon

padayon sa
lakat sa kinabuhi
kuyog ang
kamingaw og
ang anino
nga imong
amigo

bisan kon
gimahal mo ang
kahilom
pakigsultii usahay
ang dili
motubag

Panginhas dire