2015/03/12

si lola bistang
sa dihang kusog na
kaayo ang linti og
dalogdog
mikuha sa benditadong
lukay gidagkotan
sa kalayo nga gikan
sa gas nga lampara
og sa dihang natakdan
na kini sa kalayo
miabli sa bentana
nanguros ug dayog
labay sa krus nga
bendetadong lukay
og ingon
" kon tawo ka
pagpaila
kon yawa ka
pahawa!!"

apan ang linte
nanglinte
ang dalugdog
midahunog

unya kaming
gagmayng mga
bata
sa tumang kahadlok


nakatulog.

Panginhas dire