2015/04/02

tambag alang kang sano nako

aron dili mahulog kon mosaka na
gani kita sa habog nga bungtod
palihog lang ayaw og lantaw sa
unahan sama sa gidili usab ang
paglantaw sa ubos kay basin og
ikaw mahulog madakin-os, usa
lang ang imong lantawon, og mao
kana ang giatubang mo karon, 

sano, ingon ana ang saktong
pagpakabuhi, walay kulba og
walay kabalaka, ang karon lamang
og walay lain, kondili ang karon 
lamang ang makalipay sa amang.

Panginhas dire