2015/03/09

katapusang pangutana

matag adlaw
misayaw ang
sayaw-sayaw
sa sanga
sa balitaw

matag gabii
nangadye ang
dalagang ulay
latas sa alambri

matag kaadlawon
nanaghoy si
Caloy
sa ilalom sa mga
kahoy

mao kini ang
bansay bansay
sa ilang matag
kinabuhi

kon matapos na
ang mga oras
kon moundang
na pagdagan ang
mga numero sa
kalendaryo

kinsa ba ang
makalimot sa
sayaw-sayaw
sa taghoy
sa mga pangadyeon?

Panginhas dire