2015/03/09

ang barko

adunay dakong barko
nga miabot sa pantalan
nga dili
pa nato maaninag
kay lagi
gitabonan man sa
dakong gabon

ang kapitan og ang
iyang mga tripulante
nanganaog ug
misulod sa pultahan
sa mga balay
sa atong balangay

gikuha is Epi,
og si Karpo, giapil
si Delmo
ug kadtong bata
nga sip-onon
og kadtong puya
nga duha pa gani
kabulan

adunay gustong
mosakay
apan dili kahibalo
kon unsay buhaton

gustong magpapalit
og tiket
apan walay klaro
kon asa
ang baligyanan
og kinsay
namaligya
wala usab mailhi

miabot ang adlaw
sa pagbiya sa maong
barko

nadungog ang kusog
nga hinilakay
ang pagbakho nga
walay petsa kon
kanus-a moundang

nawala ang maong
barko
og ang maong
pantalan

nawala ang gabon
ug ang nakita mao na
lamang
ang malinawon na
nga baybayon

Panginhas dire