2015/03/09

ang batang wala kasabot sa pasumbingay ni Nong Kasyo

si Nong Kasyo ang
tig-alot sa iyang buhok
dunay pasumbingay
kabahin sa iyang
kinabuhi

ang liso sa santol
mitubo
nahimong dakong
kahoy
sa ilang balangay
apan sa pipila ka tuig
usa lang ang bunga
dili kini santol
kondili mangga....

giupawan ni Nong Kasyo
ang iyang buhok
nga mora na siyag usa
ka pitogo nga sudlanan
sa mga sinsilyo

Gipangutana niya ang
iyang Tatay kabahin niini
apan nagmug-ot kini
samtang gabaid sa iyang
sundang

Dili pa gayod hait
ang panabot sa maong
bata

Wala pa gihimo ang
saktong bairan para
kaniya...

Panginhas dire